Wie zijn bevoegd tot inbeslagname?

Wie zijn bevoegd tot inbeslagname?

In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit of in geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd de daarvoor vatbare voorwerpen in beslag te nemen en daartoe elke plaats te betreden.

Wat te doen bij inbeslagname?

Wat moet ik doen wanneer mijn auto in beslag is genomen? Wanneer een voertuig in beslag is genomen dan blijft de eigenaar verantwoordelijk voor de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een voertuig, te weten de verzekering, de APK en de motorrijtuigenbelasting.

Hoe krijg je in beslag genomen spullen terug?

Het teruggeven van in beslag genomen goederen gaat via het Openbaar Ministerie. Dit kan enkele weken duren. Van belang hiervoor is dat de zaak onherroepelijk moet zijn. Dit houdt in dat de termijn waarin in hoger beroep kan worden gegaan, te weten twee weken na de uitspraak, moet zijn verstreken.

Wat mag een agent in beslag nemen?

Om bepaalde redenen mag de politie of opsporingsinstantie voorwerpen of voertuigen in beslag nemen. Dit mag in de volgende gevallen: Als bewijsmateriaal; om een strafbaar feit mee te bewijzen. Voorwerpen die in strijd zijn met de wet; strafbare spullen worden niet terug op straat gebracht.

Wat zijn vatbare voorwerpen?

Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht, aan te tonen.

Wat als je auto in beslag wordt genomen?

Redenen voor inbeslagname Als bewijsmateriaal; om een strafbaar feit mee te bewijzen. Voorwerpen die in strijd zijn met de wet; strafbare spullen worden niet terug op straat gebracht. Bij verdenking op winsten uit strafbare feiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dure auto’s die mogelijk met crimineel geld gekocht zijn.

Wie mag er iets in beslag nemen?

Iedere opsporingsambtenaar van de FIOD mag voorwerpen in beslag nemen. Wanneer dat gebeurt, wordt er een ‘kennisgeving van inbeslagneming’ (KVI) opgemaakt. Zowel in de KVI als in het bewijs van ontvangst staan de gegevens van de verdachte en wat we in beslag nemen.

Related Posts