Wat zijn effectieve vragen?

Wat zijn effectieve vragen?

Een effectieve vraag is gericht op het activeren van een actief kritisch denkproces en een onderzoekende houding, waardoor leerlingen antwoord kunnen geven op een vraag.

Hoe vraag je feedback aan leerlingen?

Manieren om feedback te krijgen Feedback vragen kan bijvoorbeeld in een kringgesprek, waarin leerlingen kunnen vertellen hoe zij de sfeer ervaren. Of zo’n gesprek goed verloopt, hangt af van het pedagogisch klimaat. In een onveilige sfeer zullen leerlingen niet gemakkelijk openhartig zijn.

Wat is een onderzoekende vraag?

wat moeten we doen?) en verbetervragen (vb. hoe doen we het beter?), gesloten vragen of waarom-vragen. Een sterke onderzoeksvraag tracht vaststellingen te doen en iets te onderzoeken eerder dan te labellen of richting te geven.

Waarom vragen stellen onderwijs?

Goede vragen komen vanuit verwondering, vanuit het gevoel dat je iets wil leren, snappen of kunnen. Iets spreekt je aan of maakt je benieuwd, en je wil er meer van weten. Kortom: vragen stellen is een van de belangrijkste vaardigheden voor een goed leerproces.

Lees ook:   Wat is je ik?

Hoe kan ik goede vragen stellen?

Hoe stel je wel goede vragen?

 1. Bedenk wat het doel is van je vraag.
 2. Begin altijd met een korte neutraal geformuleerde open vraag.
 3. Luister als de ander aan het praten is.
 4. Vraag door op onduidelijkheden.
 5. Vat samen wat er is gezegd.
 6. Laat de ander reflecteren en vraag nog eens door als het nodig is.

Wat zijn cognitieve affectieve en doe-vragen?

Cognitieve, affectieve en doe-vragen – Een derde indeling heeft betrekking op het doel dat de leraar met een vraag heeft: cognitieve vragen peilen begrips- matige kennis, affectieve vragen peilen waardeoordelen, attitudes en emoties, en handelingsvragen verzoeken om een handeling of plan uit te voeren.

Hoe vraag je feedback voorbeeld?

Aandachtspunten bij het vragen van feedback

 • Wees duidelijk in de vragen die je hebt.
 • Stel open vragen (wat, hoe, wie, waarom) om ‘open’ antwoorden te krijgen.
 • Bepaal van wie je feedback wilt krijgen.
 • Kies een geschikt moment voor je vraag (dus niet op een moment van grote drukte).
Lees ook:   How do I download a Terraria map?

Hoe vraag ik op een goede manier feedback?

Je vraagt feedback om meer inzicht te krijgen. Aan enkel een ‘ja’ of ‘nee’ heb je dus weinig. Door open vragen te stellen, vergroot je de kans op een uitgebreid en relevant antwoord. Stel vragen die beginnen met ‘wie’, ‘wat’, ‘hoe’, ‘wanneer’ of ‘waarom’.

Wat is een goede open vraag?

Voorbeelden van open vragen:

 • Wie zijn er betrokken bij de organisatie van deze beurs?
 • Wat is volgens jou de beste film van dit moment?
 • Waar heb jij boodschappen gedaan?
 • Wanneer komt er een vervolg op dit gesprek?
 • Hoe gaan wij dit probleem oplossen?
 • Welke boeken ga jij lezen voor je examen?
 • Waar denk je nu aan?

Waarom stellen leerlingen geen vragen?

Het nut van vragenstellen Op school leren kinderen al snel dat zij in de rol van leerling vooral geacht worden antwoorden te geven en dat vragen stellen tot de rol van de leraar gerekend wordt. Leerlingen die in de les te veel of te vaak vragen stellen worden al snel daarin afgeremd.

Lees ook:   Wat is een positieve credit score?

Waarom is vragen stellen zo belangrijk?

Vragen stellen is een voorwaarde voor innovatie en het bevordert de prestaties binnen de organisatie. Daarnaast bouw je door vragen te stellen een band op met de ander. Je geeft blijk van interesse voor de kennis en beweegredenen van iemand anders, waarmee het vertrouwen in elkaar groeit.

Wat zijn goede vragen voor een interview?

De 10 meestgestelde interviewvragen en hoe u ze beantwoordt

 • Vertel eens iets over uzelf.
 • Waarom wilt u hier werken?
 • Wat zijn uw sterke kanten?
 • Wat zijn uw zwakke kanten?
 • Wat hebt u tot nu toe bereikt?
 • Wat is de moeilijkste situatie die u op uw werk heeft meegemaakt?
 • Wat vond u (niet) leuk aan uw vorige baan?

Related Posts