Wat voor woord is mooi?

Wat voor woord is mooi?

1) Aangenaam 2) Aangenaam gunstig 3) Aanlokkelijk 4) Aanminnig 5) Aantrekkelijk 6) Aardig 7) Abeel 8) Abel 9) Adembenemend 10) Allerbest 11) Attractief 12) Beelderig 13) …

Is een bijvoeglijk naamwoord?

Een bijvoeglijk naamwoord is een woord dat een eigenschap of toestand van een ander woord benoemt. In ‘de rode auto’ is rode een bijvoeglijk naamwoord. Dat geldt ook voor rood in ‘De auto is rood. Bijvoeglijke naamwoorden staan vaak direct voor het zelfstandig naamwoord waar ze bij horen, maar dat hoeft niet.

Is jouw een bijvoeglijk naamwoord?

Bijvoeglijke naamwoorden krijgen bij enkelvoudige het-woorden een buigings-e als ze worden voorafgegaan door het lidwoord het, een aanwijzend voornaamwoord (dit, dat) of een bezittelijk voornaamwoord (mijn, je, jouw, uw, zijn, haar, ons, jullie, hun).

Is een stad een eigennaam?

Als we een persoon, een plaats of een zaak willen aanduiden, kunnen we daarvoor een eigennaam* gebruiken (hij heet Wim Smidt, hij werkt bij een organisatie die het Rode Kruis heet, hij woont in een stad die Amsterdam heet) of een soortnaam* (hij is een van de vele veertigers, woont op een van de vele pleinen, naast een …

Wat voor woord is nog?

Bijwoorden: BW (adverbium)

Wat is een bijvoeglijk naamwoord kinderen?

Het bijvoeglijk naamwoord is een onderdeel van taalkundig ontleden (woordsoortbenoeming) en heeft de afkorting BNW en soms BN. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Het bijvoeglijk naamwoord geeft een eigenschap of kenmerk van het zelfstandig naamwoord aan.

Is een kleur een bijvoeglijk naamwoord?

Bijvoeglijk naamwoorden van kleur die afgeleid zijn van zelfstandig naamwoorden zoals dieren, bloemen en vruchten zijn doorgaans onveranderlijk. Voorbeelden: orange (oranje), marron (bruin), cerise (kersenrood), crème (crèmekleurig), pastel (pastel), turquoise (turkoois), bronze (brons) etc.

Is jou een zelfstandig naamwoord?

Woorden als mijn, jouw, uw en zijn zijn bezittelijke voornaamwoorden: ‘Dat is mijn fiets’, ‘Vergeet jouw/uw tas niet! Bezittelijke voornaamwoorden geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig naamwoord. In mijn fiets is iemand bijvoorbeeld eigenaar van een fiets.

Hoe vorm je een bijvoeglijk naamwoord?

In de regel krijgt een bijvoeglijk naamwoord vóór een zelfstandig naamwoord altijd een -e, behalve bij onzijdige woorden in het enkelvoud met een onbepaald lidwoord (‘een mooi paard’) en bij niet-telbare onzijdige woorden in het enkelvoud (‘vetrijk voedsel’).

Related Posts