Wat kun je doen als iemand je spullen niet terug geeft?

Wat kun je doen als iemand je spullen niet terug geeft?

Als je geen reactie hebt gekregen of wanneer de brief tot niets heeft geleid, kun je naar de rechter stappen. Via de rechter kan je je spullen terugeisen. Dit doe je aan de hand van een zogenoemde vordering tot revindicatie.

Wat moet je doen als je ex je spullen niet wil terug geven?

Bij de rechter ga je dan je spullen terugvragen. Dit heet een ‘vordering tot revindicatie’. Dat betekent dat je spullen terugvraagt die jouw eigendom zijn, maar die een ander niet terug geeft. Je moet dan wel bewijzen dat de spullen echt van jou zijn.

Hoe lang spullen ex bewaren?

Na een redelijke tijd, bijvoorbeeld zes maanden, kun je vervolgens de spullen verkopen (bijvoorbeeld op Marktplaats) als compensatie voor de kosten die je hebt gemaakt om zijn eigendom op te slaan. Voordat je zijn spullen verkoopt, doe je er goed aan dit opnieuw per aangetekende brief aan hem te melden.

Hoe lang moet je spullen van iemand anders bewaren?

Een redelijke termijn is in ieder geval zes weken, blijkt uit rechtspraak. Om niet schadeplichtig te zijn als je de spullen weggooit, is dus van belang dat er een huurschuld is, dat de huurder nadat hij daarom is verzocht niets van zich laat horen, en dat het weggooien pas na minimaal zes weken gebeurt.

Hoe waarde inboedel bepalen bij scheiding?

Tel de bedragen van de inboedel die u en uw partner krijgt apart bij elkaar op. Dit is de totale waarde per persoon. Dit bedrag moet voor beiden ongeveer even hoog uitkomen.

Wat doe je met spullen van je ex?

Dat doe je door je ex een formele, aangetekende brief te schrijven met daarin een aantal mogelijke data en tijdstippen om de spullen te halen. Geef ook een uiterste termijn van ophalen en zeg dat je daarna de spullen als niet belangrijk beschouwt en weggooit. Bewaar deze brief en het gehele briefcontact heel goed!

Wie krijgt wat bij echtscheiding?

Bij een scheiding verdeelt u de gezamenlijke bezittingen en schulden. Breng samen met uw partner eerst in kaart wat hier allemaal onder valt. Spreek daarna af hoe u de boedel verdeelt. Bij schulden kunt u denken aan een hypotheek, doorlopende kredieten, persoonlijke leningen en nog niet betaalde rekeningen.

Wat met onroerend goed bij scheiding?

Voorbeeld: Je bent getrouwd met scheiding van goederen Is er vastgoed (woning, ander gebouw, grond), dan moet er voor dit deel een notaris worden ingeschakeld. De partners kunnen beslissen: Om een van beide partners in het huis te laten wonen, terwijl de andere ter compensatie een som geld krijgt.

Related Posts