Wat is het gebruik van een punt?

Wat is het gebruik van een punt?

Gebruik van de punt. Een punt wordt op verschillende momenten gebruikt. Een punt zie je terug in teksten als leesteken. Een leesteken is een teken dat wordt gebruikt om een tekst beter te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. Een punt zie je ook terug bij afkortingen en getallen .

Is de punt eigenlijk een leesteken?

Alleen dat ene: is het nou eigenlijk de punt of het punt? De punt is het leesteken. Afgeleid daarvan kan het ook een stip zijn. Ook het uiteinde van iets scherps is de punt (van een punaise, een mes). De taartpunt is van deze laatste betekenis afgeleid.

Wat is een puntkomma of een dubbele punt?

Puntkomma of dubbele punt. De puntkomma en de dubbele punt worden soms met elkaar verward. Ze kunnen in het gebruik dicht bij elkaar liggen, maar het zijn wel degelijk verschillende leestekens. Een dubbele punt is meestal juist als in het eerste deel van de zin de/het volgende of als volgt staat of kan worden toegevoegd,

Wanneer zet je een puntkomma?

Wanneer zet je een puntkomma? Je zet een puntkomma tussen twee zinnen die heel nauw met elkaar samenhangen. Een puntkomma is een leesteken dat qua betekenis tussen een punt en een komma in ligt. Voorbeelden van zinnen met een puntkomma: • Jaap was wel op tijd, maar Frank niet; zijn fiets was kapot.

Wat is een punt in een afkorting?

Na een punt in een afkorting komt geen extra punt om het einde van de zin aan te duiden. Aan het eind van een titel (niet persoonsaanduidend bedoeld, dus van een artikel, hoofdstuk, paragraaf, etc.) of tussenkopje staat nooit een einderegelpunt, ook niet als het om een zin gaat.

Is het niet nodig om een punt te plaatsen?

Bij een getal met vier cijfers voor de komma is het niet nodig om een punt te plaatsen: 1234,56. In getallenkolommen of in andere getallenreeksen waarin elk getal dezelfde opmaak moet krijgen, is het echter wel gebruikelijk om getallen met vier cijfers voor de komma een punt te geven. In plaats van een punt kan ook een spatie gebruikt worden.

Wat is een punt na afkortingen?

Na afkortingen. Je gebruikt een punt na afkortingen, behalve als de zin eindigt met een afkorting. De punt achter de afkorting is dan ook de punt achter de zin: jl. (jongstleden) Ik heb dat gelezen in de krant van 8 maart jl. In getallen. In grote getallen gebruik je een punt om duizendtallen aan te geven.

Wanneer komen de aanhalingstekens voor of na de punt?

Komen aanhalingstekens voor of na de punt? Bij een citaat na een dubbele punt komen de aanhalingstekens na de punt. Voor de volgorde van de punt en het aanhalingsteken geldt de zogenoemde elda-regel: eerst leesteken, dan aanhalingsteken (of afhalingsteken): Hij zei: “Dat is waar.”. Hij vroeg: “Is dat waar?”. Hij riep: “Dat is toch niet waar!”.

Wat is lichamelijke uitputting?

Lichamelijke uitputting is een veel voorkomende klacht bij aanhoudende stress. Er kunnen klachten ontstaan zoals extreme moeheid, hoge bloeddruk, rugklachten, lusteloosheid en hoofdpijn.

Wat is een dubbele punt?

Een dubbele punt is meestal juist als in het eerste deel van de zin de/het volgende of als volgt staat of kan worden toegevoegd, of als er in het tweede deel namelijk, immers of want bij kan worden gedacht. (13) We hebben een mooie zomer gehad: er was [namelijk/immers] veel zon en de temperaturen waren aangenaam.

Gebruik van de punt. Een punt wordt op verschillende momenten gebruikt. Een punt zie je terug in teksten als leesteken. Een leesteken is een teken dat wordt gebruikt om een tekst beter te kunnen lezen en te kunnen begrijpen. Een punt zie je ook terug bij afkortingen en getallen .

Alleen dat ene: is het nou eigenlijk de punt of het punt? De punt is het leesteken. Afgeleid daarvan kan het ook een stip zijn. Ook het uiteinde van iets scherps is de punt (van een punaise, een mes). De taartpunt is van deze laatste betekenis afgeleid.

Puntkomma of dubbele punt. De puntkomma en de dubbele punt worden soms met elkaar verward. Ze kunnen in het gebruik dicht bij elkaar liggen, maar het zijn wel degelijk verschillende leestekens. Een dubbele punt is meestal juist als in het eerste deel van de zin de/het volgende of als volgt staat of kan worden toegevoegd,

Wanneer zet je een puntkomma? Je zet een puntkomma tussen twee zinnen die heel nauw met elkaar samenhangen. Een puntkomma is een leesteken dat qua betekenis tussen een punt en een komma in ligt. Voorbeelden van zinnen met een puntkomma: • Jaap was wel op tijd, maar Frank niet; zijn fiets was kapot.

Lees ook:   Welk fruit eten lieveheersbeestjes?

Na een punt in een afkorting komt geen extra punt om het einde van de zin aan te duiden. Aan het eind van een titel (niet persoonsaanduidend bedoeld, dus van een artikel, hoofdstuk, paragraaf, etc.) of tussenkopje staat nooit een einderegelpunt, ook niet als het om een zin gaat.

Bij een getal met vier cijfers voor de komma is het niet nodig om een punt te plaatsen: 1234,56. In getallenkolommen of in andere getallenreeksen waarin elk getal dezelfde opmaak moet krijgen, is het echter wel gebruikelijk om getallen met vier cijfers voor de komma een punt te geven. In plaats van een punt kan ook een spatie gebruikt worden.

Na afkortingen. Je gebruikt een punt na afkortingen, behalve als de zin eindigt met een afkorting. De punt achter de afkorting is dan ook de punt achter de zin: jl. (jongstleden) Ik heb dat gelezen in de krant van 8 maart jl. In getallen. In grote getallen gebruik je een punt om duizendtallen aan te geven.

Komen aanhalingstekens voor of na de punt? Bij een citaat na een dubbele punt komen de aanhalingstekens na de punt. Voor de volgorde van de punt en het aanhalingsteken geldt de zogenoemde elda-regel: eerst leesteken, dan aanhalingsteken (of afhalingsteken): Hij zei: “Dat is waar.”. Hij vroeg: “Is dat waar?”. Hij riep: “Dat is toch niet waar!”.

Lichamelijke uitputting is een veel voorkomende klacht bij aanhoudende stress. Er kunnen klachten ontstaan zoals extreme moeheid, hoge bloeddruk, rugklachten, lusteloosheid en hoofdpijn.

Een dubbele punt is meestal juist als in het eerste deel van de zin de/het volgende of als volgt staat of kan worden toegevoegd, of als er in het tweede deel namelijk, immers of want bij kan worden gedacht. (13) We hebben een mooie zomer gehad: er was [namelijk/immers] veel zon en de temperaturen waren aangenaam.

Wanneer komt de punt in een zin?

De punt komt altijd aan het einde van een zin. Dus als je in een zin iets tussen haakjes zet komt de punt daarna. Je 2e zin is juist gespeld. Renate 05 januari 2010 21:27

Wanneer is de dubbele punt gebruikt?

Laatste update op: 11 september 2019. De dubbele punt gebruik je wanneer hierna een opsomming komt, een citaat of een uitleg. De dubbele punt betekent in het eerste deel van de zin meestal ‘het volgende’ of ‘als volgt’ en in het tweede deel van de zin meestal ‘namelijk’, ‘want’ of ‘immers’.

Wat is een punt aan de einde van een zin?

In de taal plaatst men een punt aan het einde van een zin om duidelijk te maken dat de zin is afgelopen. Bij een punt is het gebruikelijk om even te wachten alvorens de volgende zin te lezen. De punt aan het einde van de zin wordt gevolgd door een spatie, waarna eventueel een volgende nieuwe zin begint.

Lees ook:   Wat wil precair zeggen?

Hoe eindigt de opsomming met een punt?

De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt. wat de kinderen leuk vinden.

Wat is het puntkomma bij opsommingen?

Een puntkomma gebruik je tussen twee hoofdzinnen en bij opsommingen, je gebruikt deze ook na redengevende woorden zoals: want, namelijk of immers (wanneer deze daadwerkelijk in de zin staan en niet wanneer deze, zoals hierboven, erbij gedacht kunnen worden).

Wat is de afstand tussen twee punten?

De afstand tussen twee punten berekenen. Denk aan de afstand tussen twee willekeurige punten als een lijn. De lengte van deze lijn kan gevonden worden met behulp van de afstandsformule: sqrt((x_2 – x_1)^2 + (y_2 – y_1)^2). Neem de…

Wat is de afstand tussen de punten A en B?

De afstand tussen de punten A en B is de lengte van het lijnstuk AB. Je kunt de afstand noteren als d(A B) met de d van afstand. Voor de punten A(xA yB) en B(xB yB) geldt is de afstand tussen A en B gelijk aan: d(A B) = (xB − xA)2 + (yB − yA)2.

Wat is een zwak punt?

Zwakke punten. Zwakke punten: ieder mens heeft ze. Het is verleidelijk om een zwak punt te noemen dat eigenlijk positief is, zoals perfectionisme, maar niet iedere recruiter zal daar genoegen mee nemen. Impulsief. Narcistisch. Egocentrisch. Bot. Kil. Bezitterig.

Welke punten zijn op jouw karakter van toepassing?

Kies enkele sterke punten uit die op jouw karakter van toepassing zijn en illustreer ze met werkgerelateerde voorbeelden. Discipline. Besluitvaardig. Betrouwbaar. Behulpzaam. Empathisch. Doorzetter. Enthousiast. Accuraat.

Wat is een singulier punt in de wiskundige analyse?

In de wiskundige analyse is een singulier punt van een differentieerbare functie, een punt waar de afgeleide als matrix geen maximale rang heeft. De functiewaarde in dat punt is een singuliere waarde. Het tegengestelde is een regulier punt resp. reguliere waarde. Zie ook singulariteit…

Hoe kan ik ongelijkheid oplossen?

Ongelijkheden oplossen Bij een ongelijkheid heb je te maken met twee verschillende formules. Deze zijn van elkaar gescheiden door één van de volgende tekens: >: De formule links van het teken is groter dan de formule rechts van het teken.

Hoe begint de eerste zin met een puntkomma?

De eerste letter van de eerste zin begint met een hoofdletter en eindigt met een puntkomma. De andere opsommingen beginnen met kleine letters. Alleen de laatste zin eindigt met een punt, voorgaande zinnen eindigen allemaal met een puntkomma. Voorbeeld:

Related Posts