Wat is een ander woord voor scholing?

Wat is een ander woord voor scholing?

les (zn) : cursus, leer, lering, lezing, onderricht, onderrichting, onderwijs, opleiding, scholing. opleiding (zn) : educatie, lering, les, onderricht, onderwijs, opvoeding, scholing, training, vorming.

Wat is een ander woord voor opleiding?

opleiding (zn): educatie, lering, les, onderricht, onderwijs, opvoeding, scholing, training, vorming. opleiding (zn): beroepsopleiding, beroepsvorming, cursus, leer, schoolopleiding, studie.

Wat is een ander woord voor stremsel?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: stremsel (zn): leb, runsel, stremstof.

Wat is een ander woord voor werk?

ambt, arbeid, baan, betrekking, bezigheid, dienstbetrekking, dienstverband, emplooi, functie, job, karwei, klus, officie, officium, positie, taak, werkzaamheid. werk (zn): boek, compositie, creatie, geschrift, gewrocht, kunstwerk, muziekstuk, oeuvre, opus, publicatie, schepping, werkstuk.

Lees ook:   Hoe noem je een periode van vier maanden?

Wat is een scholing?

scholing – zelfstandig naamwoord uitspraak: scho-ling 1. groot aantal verschillende lessen die je kunt volgen om iets te worden of te leren ♢ hij volgt een scholing tot timmerman Zelfstandig naamwoord: scho-ling de s…

Hoe noem je een opleiding in het Engels?

de opleiding

de opleiding (v) the training ; the education ; the schooling ; the learning ; the doctor’s practice
de opleiding the tuition ; the institute
opleiding educational programme ; course ; education and training course ; instruction ; training ; completed schooling ; completed secondary education

Wat is een ander woord voor Tussenwerpsel?

exclamatie, geroep, interjectie, kreet, leus, leuze, parool, schreeuw, tussenwerpsel.

Wat is een open plek in het bos?

Een open plek of laar is een ruimte in het bos waar zich geen bomen bevinden of veel minder dan in de directe omgeving.

Wat is de functie van stremsel?

Stremsel is een stofje dat toegevoegd wordt bij de productie van kaas. Het zorgt ervoor dat een deel van de vloeibare melk verandert in een dikke massa: de kaas. Om precies te zijn, het stofje is een enzym dat ervoor zorgt dat de eiwitten in melk gaan ‘stremmen’, ofwel verdikken of klonteren.

Lees ook:   Is peyote legaal?

Wat is een ander woord voor taken?

functie, opdracht, opgave, plicht, zaak. als synoniem van een ander trefwoord: opdracht (zn) : bestelling, bevel, boodschap, commando, gebod, karwei, last, lastgeving, mandaat, missie, onderneming, opgaaf, opgave, order, project, taak, verplichting, zending.

Wat is een ander woord voor effectief?

Andere woorden voor effectief zijn doelmatig, doeltreffend, echt, Effici, efficiënt, functioneel, heus, krachtig, metterdaad, reëel, waar, waarachtig, warempel, werkelijk, wezenlijk en zakelijk.

Related Posts