Wat is beklemtoond?

Wat is beklemtoond?

deel van het woord waar een klemtoon* op ligt. Bijvoorbeeld: in het woord voorstellen zijn voor en stel beklemtoond, waarbij voor de hoofdklemtoon draagt en stel een nevenklemtoon; len is onbeklemtoond.

Wat betekent nadruk op?

Uitspraak: [ˈnadrʏk] extra aandacht Voorbeeld: `met nadruk`de nadruk leggen op iets (laten merken dat je iets belangrijk vindt) `Deze cursus legt meer nadruk op Marcanto = 1) Met nadruk (muz.) beklemtonen = • [ov] de nadruk leggen op iets.

Hoe benadruk je het woord de?

Het accent aigui wordt gebruikt om nadruk te leggen op een woord op klemtoon, maar ook om aan te duiden hoe je een woord uitspreekt. Bij ‘Dé haarspecialist van Haarlem’ benadruk je het woord bijvoorbeeld, en bij ‘café’ geeft het streepje aan dat hier een lange ee gebruikt wordt in de uitspraak.

Lees ook:   Heb je een visum nodig voor Verenigde Staten?

Is benadrukken?

De meeste puristen beschouwen benadrukken als een germanisme voor ‘beklemtonen’.

Wat is een ander woord voor Versvoet?

versvoet – kleinste organische bestanddeel van een versregel en bestaat uit een of twee heffingen en een of twee dalingen. Voet is synoniem. De trochee of trocheus is tweelettergrepig en begint met een beklemtoonde lettergreep.

Waar ligt de klemtoon op?

Maar als je wilt weten waar de klemtoon van een woord ligt moet je proberen de nadruk in een woord steeds op een andere plek te leggen. Vaak hoor je dan wel of het goed klinkt of niet. Zo ligt in het woord tafel de klemtoon op de eerste lettergreep (ta) en niet op de tweede lettergreep (fel).

Wat betekent gelijkwaardig zijn?

gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. evenveel waard; van gelijke waarde; evenwaardig.

Wat is de betekenis van categorie?

categorie – Zelfstandignaamwoord 1. onderdeel van een rangschikking, rang, groep 2.

Lees ook:   Wat te doen bij slechte houding?

Hoe maak je accenten op Mac?

Streepje naar rechts (accent aigu) Druk tegelijkertijd de linker Alt (⌥) en de letter E in, dit zorgt voor een streepje naar rechts op de eerstvolgende letter. Alt+E en daarna a maakt á. Alt+E en daarna e maakt é etc.

Hoe maak je accent aigu?

accent aigu – streepje naar rechts – É:

  1. Kies de juiste positie van de letter.
  2. Druk op de enkele aanhalingsteken toets – ‘ – Deze zit naast de entertoets.
  3. Druk de lettertoets – E – in.
  4. Controleer of het gelukt is en het resultaat er als volgt uitziet: É of é.

Wat is een synoniem voor benadrukken?

aanzetten (ww) : accentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, onderlijnen, onderstrepen. accentueren (ww) : beklemtonen, benadrukken, nadruk leggen.

Wat is geaccentueerd?

accentueren – regelmatig werkwoord uitspraak: ac-cen-tu-e-ren 1. het beter laten uitkomen, er nadruk op leggen ♢ deze make-up accentueert de vorm van je gezicht Regelmatig werkwoord: ac-cen-tu-e-ren ik accentueer…

Related Posts