Wat betekent een goed alternatief?

Wat betekent een goed alternatief?

Een alternatief is een andere mogelijkheid of oplossing. Het kan ook ‘afwijkend’ of ‘anders’ betekenen. Wanneer iets niet lukt, wordt vaak gekeken naar andere opties: een alternatief.

Wat betekent Internatief?

naamw. Uitspraak: [ɑltɛrnaˈtif] Verbuigingen: alterna|tieven (meerv.) andere mogelijkheid Voorbeeld: `Lessen aan huis zijn soms een goed alternatief voor naar school gaan.

Wat is een ander woord voor alternatief?

keuzemogelijkheid, oplossing, uitweg, keus, keuze, uitwijkmogelijkheid. als synoniem van een ander trefwoord: optie (zn) : alternatief, keus, keuze, keuzemogelijkheid, uitweg, uitwijkmogelijkheid.

Wat betekent aanwendbaar?

aanwendbaar – Bijvoeglijk naamwoord 1. bruikbaar, te gebruiken ♢ De kunst moest, schreef hij al op jeugdige leeftijd, ‘logisch aanwendbaar’ worden: “De constante produktie van schilderijen en tekeningen als onlogische wandversieringen loopt toch spaak, dat kan niet anders, en de nieuwe weg van the app…

Lees ook:   Kan ik een bedrijf starten als ik in loondienst bent?

Wat betekent te bevorderen?

BEVORDEREN, (bevorderde, heeft bevorderd), de ontwikkeling van iets begunstigen, in de hand werken vrijhandel bevordert de welvaart; — in rang verhoogen hij werd tot officier bevorderd; (in, tot) eene hoogere klasse bevorderen; — promoveeren: tot dokter in de. rechtswetenschap bevorderd.

Wat is het alternatief voor Facebook?

Naast de besproken platforms zijn er ook nog andere alternatieven voor Facebook beschikbaar, zoals: Digg, Mastadon, Steemit, Raftr, Signal, Telegram en iMassage. Deze platforms kennen ieder een eigen specifieke functie en zijn goede alternatieven op het gebied van privacy, data verzameling en adverteren.

Wat is een alternatie?

Alternatie – in de taalkunde de regelmatige verwisseling van klinkers of medeklinkers, ter aanduiding van morphologische verschillen (verbuigings- en vervoegingsfuncties enz.).

Wat is de betekenis van symptomen?

Een symptoom is een kenmerk of klacht, behorend bij de diagnose van een bepaalde ziekte.

Wat is een andere woord voor behoorlijk?

behoorlijk, draaglijk, nogal, tamelijk, vrij. in Charivarius’ Een Ander Woord (1945): behoorlijk: betamelijk, gepast, passend, voldoende, billijk, welgekozen, welvoeglijk, voegzaam, fatsoenlijk, goedschiks, zedelijk, zedig, eerbaar, oorbaar, netjes, ordentelijk, welgemanierd, beleefd.

Lees ook:   Hoe maak je een riolering?

Wat is een ander woord voor keuze?

verscheidenheid (zn) : assortiment, keur, keus, keuze, scala, sortering, spectrum, veelheid, verschot. optie (zn) : alternatief, keus, keuze, keuzemogelijkheid, uitweg, uitwijkmogelijkheid.

Wat houdt alternatief aanwendbaar in?

betekent dat de middelen op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.

Welke middelen zet je alternatief aanwendbaar in?

Onder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of anders gezegd de middelen (zoals bijvoorbeeld productiefactoren, geld) die voor meer dan een bestemming gebruikt kunnen worden.

Wat is de betekenis van amputeren?

Amputatie is het afzetten van een lichaamsdeel, meestal hand of voet.

Wat betekent vervangen?

vervangen – onregelmatig werkwoord uitspraak: ver-van-gen 1. de plaats van iemand of iets innemen ♢ deze ambtenaar vervangt de burgemeester 2. iemand of iets anders ervoor in de plaats stellen ♢…

Wat betekent narcose?

Algemene anesthesie of narcose maakt u bewusteloos en ongevoelig voor pijn. Hiervoor worden geneesmiddelen die op de hersenen inwerken gebruikt.

Related Posts