Wat betekent de indruk?

Wat betekent de indruk?

indruk – Zelfstandignaamwoord 1. de uitwerking van iets op het gemoed of de geest ♢ De eerste indruk van hem was zeer goed. 2. een merk dat door indrukking ontstaat ♢ Doordat hij zijn ring op papier sloeg, ontstond er een indruk van zijn ring op het papier….

Wat is de eerste indruk?

Eerste indruk – een eerste inschatting van een persoon of situatie die leidt tot een strategie om daarmee om te gaan.

Wat is een impressie?

Een impressie is een indruk op zintuigen of op de geest, als gevolg van zien of beleven.

Wat is geïmponeerd?

geïmponeerd (Lat. imponere: 1 indruk maken; eerbied, ontzag inboezemen, afdwingen; 2 opleggen, afdwingen): 1. imponerende deftigheid; de volksmassa; 2. stilzwijgen imponeren.

Wat betekent met een laagje goud bedekken?

Vergulden = vergulden is het bedekken van een voorwerp met een laagje goud. Verscheidene antieke beschavingen beheersten al de kunst van het vergulden (Egyptenaren, Etrusken, Kelten.). goudgrond = De kleefstof die bij vergulden wordt gebruikt om het bladgoud aan de grondlaag te hechten.

Wat wordt er bedoeld met de uitspraak U krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken?

Anders gezegd: de manier waarop jij jezelf presenteert. Zonder dat jij iets gezegd hebt vormt de ander al een mening over jou.

Is het impressie of Inpressie?

(v.) Uitspraak: [ɪmˈprɛsi] Verbuigingen: impressie|s (meerv.) manier waarop je over iets of iemand denkt als je er nog niet veel over weet Voorbeelden: `op reis in de tropen nieuwe impressies opdoen`, `De folder geeft ee…

Wat betekent aan de basis liggen van?

wat de basis (van iets) vormt (de basis vormen van (iets)) `Onzekerheid ligt ten grondslag aan zijn geforceerde gedrag. ` Een belangrijke overtuiging die de basis is van iets.

Wat is de betekenis van imposant?

IMPOSANT, bn. bw. (-er, -st), ontzagwekkend, indrukwekkend.

Wat is de betekenis van uitsluitend?

Uitsluitend is een bijvoeglijk naamwoord en betekent enkel en alleen. Synoniemen zijn exclusief, slechts, enig, louter en enkel.

Related Posts