Is een bijsluiter een instructie?

Is een bijsluiter een instructie?

Een bijsluiter is een speciaal soort gebruiksaanwijzing, namelijk voor medicijnen. En gebruiksaanwijzing kan ook figuurlijk worden gebruikt: Dat is iemand met een gebruiksaanwijzing.

Wat doet ivm?

Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te maken heeft.

Kan je bijkomen van medicatie?

Aankomen door bijwerking medicijn Medicijnen kunnen als bijwerking gewichtstoename hebben. Daar zijn verschillende oorzaken voor: Een medicijn kan ervoor zorgen dat het lichaam vocht vasthoudt. Dit is bijvoorbeeld te merken aan opgezette enkels en onderbenen.

Welke 5 groepen patiënten gebruiken de meeste medicatie?

Tabel 1: top 10 chronisch gebruikte geneesmiddelgroepen bij polyfarmaciepatiënten

ATC3 Geneesmiddelengroep Percentage polyfarmaciepatiënten
C09A ACE-remmers 29%
A10B Orale bloedglucoseverlagende middelen 24%
N05C Hypnotica en sedativa 22%
C03C “High-ceiling” diuretica 21%

Wat lees je op een etiket of op een bijsluiter?

Er staat algemene informatie in, zoals: de naam van het medicijn, de werkzame stof en hulpstoffen (bijvoorbeeld zetmeel, gluten, gelatine), de sterkte van de werkzame stof, de groep van medicijnen waar het bijhoort (bijvoorbeeld antibiotica), het RVG-nummer waaronder het medicijn is ingeschreven in het Register voor …

Wat is de bijsluiter?

Papiertje met gedrukte tekst dat je bij een medicijn krijgt. De uitleg is meestal afkomstig van de fabriek die het medicijn heeft gemaakt. Op het briefje staat wat in het medicijn zit, voor welke ziekte(s) en welke mensen het bedoeld is, welke bijwerkingen het medicijn kan hebben en welke daarvan het vervelendst zijn.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten van medicijnen?

Maak de medicijnen klaar volgens de geldende voorschriften. Werk geconcentreerd en zorg dat je niet gestoord wordt bij het gereedmaken van medicatie. Werk zoveel mogelijk met medicatie in een geneesmiddel distributiesysteem (GDS), zoals een medicatierol – het uitzetten is dan door de apotheek gedaan.

Is Gambaran een ontstekingsremmer?

Enkele voorbeelden: Ibuprofen, Brufen®, Nurofen®, Diclofenac, Voltaren®, Feldene®, Gambaran®, Naproxen®,Celebrex®… Een NSAID is een ontstekingsremmer.

Hoe lang duurt het voordat mirtazapine gaat werken?

Uw arts schrijft mirtazapine soms voor als u naast depressieve gevoelens ook last heeft van extreem gewichtsverlies of van slapeloosheid. Het kan 1 tot 4 weken duren voordat u het effect van mirtazapine merkt. De eerste weken kunt u wel last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet met dit medicijn.

Wat is het meest gebruikte medicijn in Nederland?

Deze 7 medicijnen gebruiken we het meest

  • Diclofenac. Diclofenac staat op plek 1 als meest gebruikte geneesmiddel in Nederland.
  • Amoxicilline.
  • Omeprazol.
  • Doxycycline.
  • Ibuprofen.
  • Metoprolol.
  • Salbutamol.

Wat zijn analgetica en wat zijn de twee belangrijkste groepen analgetica?

Analgetica (pijnstillers) worden grofweg verdeeld in perifeer werkende analgetica (‘kleine’ pijnstillers) en centraal werkende analgetica (opioïden). Daarnaast zijn er andere groepen (zie paragraaf 4.2). Perifere pijnstillers bestaan uit drie groepen: paracetamol, NSAID’s en COX-2-remmers (zie paragraaf 4.3).

Waar kun je informatie vinden over de te gebruiken medicijnen?

U vindt informatie in de bijsluiter die u krijgt bij uw geneesmiddel. Ook krijgt u vaak van uw apotheker informatie over medicijnen. In de geneesmiddeleninformatiebank vindt u informatie over alle medicijnen die in Nederland zijn toegelaten.

Related Posts